صفحه اصلي
پست الكترونيك
تماس با ما
نقشه سايت
دانشگاه علوم پزشكي كرمان
درباره ما
English Page
کلمه کاربری رمز عبور
مایلم هم اکنون عضو شوم رمز عبور را فراموش کرده ام
اركان و ساختار پژوهشي
ساختار سازمانی نيروی انسانی
شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب از تاریخ 19/11/77 با حضور ...
دسترسی به پایگاه‍های علمی، تحقیقاتی و موتورهای جستجوی اینترنت ....
این مرکز از سال 1380 در زمره مراکز تحقیقاتی دارای ردیف بودجه مستقل ....
دسترسی کامل و آسان به منابع مناسب علمی یکی از ابزارهای ...
خط مشی پژوهشی و سیاســـت گذاری هـــای اساسی مرکز با تصویب شورای عالی تعیین می شوند .....