صفحه اصلي
پست الكترونيك
تماس با ما
نقشه سايت
دانشگاه علوم پزشكي كرمان
درباره ما
English Page
کلمه کاربری رمز عبور
مایلم هم اکنون عضو شوم رمز عبور را فراموش کرده ام
تعداد کلیک:4534
تعداد نمایش:7867
امتیاز: 1 2 3 4 5 6


تعداد طرح های مصوب و مقالات چاپ شده سال های 87-80 ...


 

تعداد مقالات چاپ شده مرکز تحقیقات علوم اعصاب

در سالهای 85 و 86

 

سال

مقالات نوع  1

25 امتیازی

مقالات نوع  2

22 امتیازی

مقالات نوع  3

15 امتیازی

مقالات نوع  4

10 امتیازی

مقالات  ایندکس نشده

5 امتیازی

جمع کل

داخلی

خارجی

داخلی

خارجی

داخلی

خارجی

داخلی

خارجی

داخلی

خارجی

داخلی

خارجی

85

-

5

-

2

2

2

16

-

7

1

28

10

86

4

15

-

-

4

9

26

1

1

-

35

25

 

مقالات نوع 1 :          ISI

مقالات نوع 2 :Index medicus ; medline ; pubmed

مقالات نوع 3 : Embase ; chemical abstract ; scopos

مقالات نوع 4 : سایر سایت های تخصصی

 

جدول مقالات چاپ شده مرکز تحقیقات علوم اعصاب

سال

 

عناوین

80

81

82

83

84

85

86

مقالات داخلی

3

5

6

5

10

28

35

مقالات خارجی

1

2

2

5

12

19

25