صفحه اصلي
تماس با ما
کلمه کاربری رمز عبور
مایلم هم اکنون عضو شوم رمز عبور را فراموش کرده ام
تعداد کلیک:3487
تعداد نمایش:11108
امتیاز: 1 2 3 4 5 6


درباره ما

آدرسها، تلفن و فاکس مرکز....

مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان

کرمان – چهاراه سمیه-روبروی کلینیک فوق تخصصی بعثت

 صندوق پستی : 113-76175

تلفن:2264196-341-98+

فاکس : 2264198-341-98+

 

 

 

 

Kerman Neuroscience Research Center

Somayeh Cross- In Front of Besat Clinic

Kerman

Iran

P.O.Box :76175-113

Tel: +98-341-2264196

Fax:+98-341-2264198

 

 

Email : info@knrc.ac.ir

&

knrc_group@yahoogroups.com

&

knrc@kmu.ac.ir