صفحه اصلي
تماس با ما
کلمه کاربری رمز عبور
مایلم هم اکنون عضو شوم رمز عبور را فراموش کرده ام
تعداد کلیک:1455
تعداد نمایش:2463
امتیاز: 1 2 3 4 5 6


بروزرسانی : شنبه 19 مهر 1393
ژورنال کلاب

خانم اکبرنژاد

Metformin+sorafenib highly impacts temozolomide-resistant glioblastoma stem-like cells (GSCs).

 

 

سلول های بنیادی گلیوبلاستوما که مسئول پیش آگهی بعد درمان های
مرسوم هستند مشتق شده از مسیر های سیگنالینگ بیش فعال شده مانند PI3K/ AKT/mTOR و
RAS/RAF/MAPK هستند. هدف این مطالعه هدف قرار دادن سلول های بنیادی گلیوبلاستوما در
حالت in vitro با ترکیب متفورمین به عنوان مهار کننده mTOR و سورافنیب به عنوان
مهار کننده RAF است .

 

مطالعه نشان داد که سلول های بنیادی گلیوبلاستوما به ترکیب
متفورمین و سورافنیب بسیار حساس بوده که منجر به کاهش رشد سلولی ، افزایش استرس
اکسیداتیو ، مهار فعالیت پمپ efflux و درنهایت ازبین رفتن سلول های بنیادی
گلیوبلاستوما شد .