حمایت از محققان توسط ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی

بروزرسانی : سه شنبه 8 بهمن 1392

ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند.

گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است.

یکی از سیاست های ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی حمایت از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مرتبط با علوم شناختی در دانشگاههای کشور شامل :طرحهای پژوهشی، پایان نامه های دکتراو کارشناسی ارشد، مقالات پژوهشی و ترویجی، کارگاهها و همایشها، تاسیس رشته های جدید، تکمیل آزمایشگاهها و تامین زیر ساخت و سایر فعالیت های علمب و پژوهشی مرتبط با علوم و فناوریهای شناختی می باشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت www.cogc.ir مراجعه نمایید.